ابزار پشتیبانی

 

Convert  File

آموزش استفاده از فایل  Covert

 

Remote Tools

AnyDesk                          Supremo

 

Romver Tools

 

Revo Unistaller          ESET Unistaller       Remover Kaspersky        Remover Avast

Cleaner Tools

 

Zemana                               Malwarebytes                                Ccleaner 

رمز فایلهای فشرده atron می باشد.